Love Nature Love Nature


Love Nature

Această certificare este legată de un ghid procedural specific pe care Kemon și l-a stabilit pentru protecția mediului și a sănătății consumatorilor. Din acest motiv, specificațiile includ o lungă listă de ingrediente care pot fi utilizate în cosmetică, dar pe care am ales să le eliminăm din produsele noastre deoarece, chiar dacă sunt simple supoziții, ele s-ar putea dovedi nocive pentru mediu sau pentru sănătatea celor care intră în contact cu ele. ICEA, o organizație recunoscută la nivel internațional drept una dintre cele mai influente din industrie, efectuează periodic audituri pentru a asigura conformitatea cu cerințele de certificare.

Icea Vegan Icea Vegan

ICEA Vegan

În procesul de preparare al ingredientelor și în cadrul întregului proces de fabricație al produselor Actyva nu sunt folosite materii prime, adjuvanți sau agenți auxiliari de origine animală și/sau organisme modificate genetic.

Green PE Green PE


PE verde

Noile ambalaje, sticle și tuburi, sunt fabricate din PE verde reciclabil. Acest material inovator nu este produs din petrol, ci din trestie de zahăr cultivată în Brazilia, în zone controlate, care sunt departe de pădurea Amazoniană. Materia primă este regenerabilă, spre deosebire de petrol, iar polimerul derivat are un impact foarte favorabil asupra mediului, contribuind la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră . Acolo unde este cazul, ambalajul produsului este marcat cu următoarele etichete de certificare: ICEA Vegan, Love Nature și I'm Green, care certifică procentul de biopolimer folosit.